Visi dan Misi

Visi :
Tertingkatnya pelayanan Pendidikan Islam yang menghasilkan anak-anak :

  1. Terdidik , mempunyai kepandaian intelektual yang tinggi
  2. Terampil, mempunyai kemahiran (skill) yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat
  3. Berakhlak Mulia, mempunyai ketebalan iman yang menjadi modal dasar kehidupan beragama

Misi :

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, dengan

  1. Menumbuh kembangkan pelaksanaan ajaran agama Islam sebagai pijakan dan sumber kearifan dalam bertindak.
  2. Melaksanakan pendidikan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa dapat mengembangkan secara optimal semua potensi dan bakat yang dimilikinya.
  3. Mengembangkan semangat keunggulan dalam berprestasi, mewujudkan SDM yang terdidik, terampil dan beraklaq mulia .